İndir Teklif Alın Bize Yazın İletişim Whatsapp

KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Beklenen Kalitenin Ötesinde

Değerlerine bağlılık ve mükemmeliyet anlayışına kendini adayan OKT Trailer, araçüstü ekipman ve treyler sektöründe petrol ve kimyasal türevleri, inşaat sektörü, beton, agrega, gıda ve canlı hayvan taşımacılığı gibi alanlarda karayoluna özel çözümler üretir.

OKT’ nin genel hedefi, dünya standartlarında liderlik, sürekli iyileştirme, çalışan gelişimi, marka bilinirliği ve sosyal sorumluluk aracılığıyla ürün ve hizmetlerinde müşteri memnuniyetini sürekli sağlamaktır. Bu bağlamda kalite yönetim sistemi ile genel iş performansını ölçmek ve geliştirmek, şirket stratejisini ve iş planını desteklemek, sürekli iyileştirmeyi kolaylaştırmak ve müşterilerinin gereksinimlerini ve diğer uygulanabilir gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak için bir çerçeve sunar. 

OKT Trailer Yönetimi ve Çalışanları;

  • Müşteri gereksinimlerini tam olarak karşılamak, ürün ve tamamlayıcı hizmetlerinde memnun olduklarından emin olmak için, aldığı geri bildirimlerini analiz eder ve bu doğrultuda sunduğu ürün ve hizmetlerini geliştirmeye gayret eder. 
  • Müşteri ve tedarikçileri ile yakın çalışarak ilişkilerini geliştirmek ve sürdürmek için işbirliği içerisinde olur. 
  • Tüm paydaşların gereksinimlerinin açıkça anlaşılmasını sağlayarak, ürün ve hizmetlerinin zamanında ve profesyonel bir şekilde teslim edilebilmesi için çalışır. 
  • Tüm personeline, eğitim, öğretim ve deneyim yoluyla kendi çalışma alanlarına yönelik yeterliliğin sağlanması için ehliyetli eğitim ve gelişim desteği sağlar. 
  • İyi bir planlama yaparak üretim için en iyi malzeme ve ekipmanın hazır bulunup bulunmadığını sürekli gözden geçirir ve teknolojik alt yapısını güncel tutar. 
  • Süreç yaklaşımının ve risk temelli düşüncenin kullanımını teşvik ederek; Tüm süreçlerin oluşturulması, belgelendirilmesi, uygun bir şekilde kaynak sağlanması, izlenmesi ve amaçlanan sonuçlara (Müşteri gereksinimleri, iş hedefleri ve geçerli endüstri düzenlemeleri ve mevzuatı) uygunluğunu doğrulamak için ölçümler yapar. 
  • Şirketin ve sektörün gelişimi için sürekli iyileştirme fırsatları üzerine odaklanır, ölçülebilir hedefler planlar ve gerçekleştirir böylelikle kalite sistemlerinde devamlılığı ve sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder. 

Genel Müdür
Hakan MARAŞ