İndir Teklif Alın Bize Yazın İletişim Whatsapp

KİMYASAL

Kimyanıza Uygun Tanker Çözümleri

Tehlikeli madde sınıfında sıvı petrol türevleri ile sınırlı kalmayan OKT Trailer, dökme kimyasal maddelerin taşınma şartlarında değişen ve ihtiyaç duyulan yeni koşullara ve malzeme güvenlik bilgi dokümanına göre analiz edilmiş, farklı tank kodlarına uygun, uluslararası yetkili makamlardan alınan bir çok tasarım tip onayı ile üretilen ve kimyasal yük lojistiğinde standartları belirleyen özel tanker çözümleri üretir.

Kendi know-how lisansımız ve üretim teknolojilerimiz ile taşınan kimyasalın muhteviyatına uygun özel pasivasyon yöntemi ile temas ettiği iç yüzeyin korunması sağlanan paslanmaz çelik veya tank içi kaplama malzemesinden ürettiğimiz gövde ve dolum-boşaltım ekipmanları ile kimyasal taşıma tankerlerinin kalite, hijyen ve güvenlik standartlarını yeniden oluşturarak yüksek hacimdeki dinamik yükleri zor şartlar altında güvenli taşınabilir hale getiririz.

Müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarına özel, yenilikçi ve yaratıcı çözümler sunmayı esnek üretim anlayışının temel prensibi olarak benimseriz. ADR ve EN 14025 mevzuatlarına ve hizmet edeceği coğrafi bölge, iklim ve yol koşullarına göre tasarım hesaplamalarına uygun kalınlıklarda, silindirik kesitte, geniş hacim aralığında, üstten ve alttan dolum yapılabilen, ADR Sınıf 3 – 6 – 8’ deki tüm UN kodlu tehlikeli maddeleri, tek veya çok bölmede taşımaya uygun kamyon üstü ve treyler ürün grubunda geniş tanker seçenekleri sunarız.